درباره وبلاگ
موضوعات
تصاویر (5) تصاوير (0) بدون موضوع (96)
پيش الف
آمار وبلاگ
تعداد بازديد :11506
تعداد نوشته ها : 106
تعداد نظرات : 2
فيدها
گزارش کار مهر ماه
برنامه کلاسی پیش دبستانی ج
پيش الف
پيش ب
پيش ج
پيش د
پيش هـ
پيش و
اول الف
اول ب
اول ج
اول د
دوم الف
دوم ب
دوم ج
دوم د
سوم الف
سوم ب
سوم ج
گروه چهارم
گروه پنجم
ششم
هفتم
هنر
آزمایشگاه
آرشيو مطالب
هفته چهارم دی 1393
هفته سوم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته اول دی 1393
هفته چهارم آذر 1393
هفته سوم آذر 1393
هفته دوم آذر 1393
هفته اول آذر 1393
هفته چهارم آبان 1393
هفته سوم آبان 1393
هفته دوم آبان 1393
هفته اول آبان 1393
هفته چهارم مهر 1393
پيش دبستاني ج
امروز در کلاس چگونه گذشت ...
کتاب کار آموختنیها کار شد

کاربرگ نقاشی پیدا کردن گردیها در نقاشی داده شده ورنگ آمیزی آنها

بحث وگفتگو در مورد شغل ها ودادن دفتر شطرنجی

بردن بچه ها به زمین چمن وبعدازنرمش با بچه هابازی (میکروب مسواک)وبازی های دیگه انجام دادیم که حسابی به بچه ها خوش گذشت

فیروزی 93.9.3
برچسب ها :
(0) نظر
اطلاعیه
بچه های گلم روز سه شنبه (93.9.4)مسواک-خمیردندان-نخ دندان باخود بیاورید


گلهای من هر کدومتون که لباس پلیس داریدروز چهار شنبه (93.9.5)بپوشیدبیایدمدرسه راستی بچه ها یه ماشین کوچک هم برای مسابقه با خودتون بیارید
برچسب ها :
(0) نظر
امروزدر کلاس چگونه گذشت...
تکراروتمرین واج ها وتمرین صدای اول وآخر واج ها(لطفاصداهای اول وآخر واج ها کار شود)

کتاب قران کار کردیم در مورد اسراف کردن با بچه ها بحث وگفتگو کردیم وآموزه ..وکلواواشربواولاتسرفوا(بخورید وبیاشامید ولی اسراف نکنید)

بچه ها با مربی بلز .بلز تمرین کردند

کتاب کار آموختنیها کار شددر مورد رعایت ایمنی هنگام سوار شدن سرویس وماشین ورعایت نظافت در منزل .مدرسه وشهر

فیروزی 93.9.2
برچسب ها :
(0) نظر
انچه امروز در کلاس گذشت ...
تکرار واج هاواموزش واج چـ چ

درست کردن کاردستی با کمک بچه ها

اموزش آموزه وَاللهُ یُحِبُ المُطَهرین(خداوند انسانهای پاکیزه را دوست دارد)

آموزش نقاشی ودادن کاربرگ نقاشی

با تشکر فیروزی 93.9.1
برچسب ها :
(0) نظر
انچه امروز در کلاس گذشت ....
کار با کتاب آزمایشگاه در مورد میوهای فصل زمستان

رفتن به کلاس کامپوتر

انجام دادن فعالیت های کتاب کار آموختنی ها

مهارت های زندگی مهارت نه گفتن به صورت بازی ونمایش

دادن مجله رشد وستاره سینه

امروز به علت زیاد بودن تعداد غائبین در کلاس تکلیف پایان هفته را شنبه میدهم

93.8.28فیروزی
برچسب ها :
(0) نظر
شعر کودکانه
برای مشاهده شعر به ادامه مطلب مراجعه کنید

                         خروسه
خروسه غوغا کرده                        باگربه دعوا کرده
اتل متل گلابی                               نکش زردو حنایی
گفته فراموش نکنی نکم را                باز نگیری جوجه کوچکم را
قوقولی قوقو زرنگم                        نوک می زنم می جنگم
خروسه ساکت شده کار می کنه           گربه هنوز داره فرار می کنه
                                 خیابان
وقتی که ماشین میاد                         از اون ور خیابون
باید مواظب باشی                            آهای آهای بچه جون
اول ببین سمت چپ                           بعدش ببین سمت راست
باید که دقت کنی                               ببین که ماشین کجاست
مواظب خودت باش                           ای بچه نازنین
روصفحه خیابون                             خط کشی هارا ببین
ازین طرف به اون ور                       خط سفیدوساده
ازروی اون رد میشن                         عابران پیاده
                               
برچسب ها :
(0) نظر
ادامه مطلب
امروز در کلاس چه گذشت ....
تدریس اموزه جـ ج وشنبه هم تدریس واج ثـ ث داشتیم

خمیربازی

کتاب کار آموختنیها وکشیدن خط

تکرار شعر .سوره آموزهای قرانی.

93.8.27

فیروزی
برچسب ها :
(0) نظر
امروز در کلاس چه گذشت...
ادبیات کودکانه /یکی ازشعرهای کلیله ودمنه کارکردیم

خمبربازی .بچه بااستفاده از خمیرهاواج آموزش داده شده درست کردندوشکل های دلخواه

کتاب کار آموختنیها/مفاهیم ریاضی کارشد

ودرزنگ آخر هم بچه هابه زمین چمن بردیم ومونته سوری کارکردیم

93/8/20
برچسب ها :
(1) نظر
امروز در کلاس چه گذشت...
کارباکتاب قرآن وبازی نمایشی

کاردستی قایق

کارباکارتهای دیدآموزوتکرار کارتهای علایم راهنمایی ورانندگی

ورزش .بچه ها به زمین چمن برده وبعدازنرمش بابچه ها فوتبال بازی کردیم .وحسابی به بچه ها خوش گذشت

  با تشکر فیروزی 93.8.19برچسب ها :
(0) نظر
امروز در کلاس چه گذشت...
تکرار واج ها وتدریس واج ت

کاربا کتاب کار آموختنیها.وآموزش کشیدن خط

تمرین بلز توسط معلم بلز

تمرین وتکرار شعرها

باتشکر فیروزی.93.8.18
برچسب ها :
(0) نظر
امروز در کلاس چه گذشت...

انجام فعالیتهای کتاب کار آموختنیها.آمورش اجازه گرفتن در کارها.آمورش سه رنگ اصلی

کتاب قرآ ن .آشنای بانعمتهای خداوند

نقاشی.لطفا کاربرگ نقاشی به دلخواه تزیین کرده وباخودبه مدرسه بیاورند.

باتشکر فیروزی.17/8/93

برچسب ها :
(0) نظر
اطلاعيه
با سلام امروز كلاس بلز برگزار نميشود بچه ها با خود بلز نياورند

..........................................................................................................................

برنامه عزادار ي سيد الشهدا براي بچه ها  امروز برگزار ميشود 1393/08/11

با تشكر فيروزي
برچسب ها :
(1) نظر
خمير بازي
جهت مشاهده تصاوير خمير بازي به ادامه مطلب مراجعه كنيد
برچسب ها :
(0) نظر
ادامه مطلب
گزارش واحد كار مهر
براي مشاهده گزارش واحد كار مهر به ادامه مطلب مراجعه كنيد ...
برچسب ها :
(0) نظر
ادامه مطلب
بدون شرح
اوليا محترم لطفا اسم بچه ها بر روي تك تك كارتها نوشته شود و به مربي خود تحويل دهيد.
برچسب ها :
(0) نظر
X